KULLANIM SÖZLEŞMESİSon Güncelleme: 29 Eylül 2021 12:13:50

 

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ DIŞ TİCARET İSTİHBARAT MERKEZİ (ANDTİM) WEB PORTALI KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

A- KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1-) Antalya Organize Sanayi Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Akdeniz Bölgesi ihracat rakamlarını arttırmaya yönelik stratejileri kapsamında firmalara ürünlerinin ihracatı için hedef olabilecek ülke ve müşterilere ulaşmada teknik destek sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan, “www.antalyaosbdtim.org.tr” internet adresi üzerinde yer alan “Antalya Organize Sanayi Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” Web Portalının (Sözleşmede “Web Portalı” olarak anılacaktır) sunmakta olduğu hizmetlerden yararlanmak üzere üyelik talep etmeniz halinde (Sözleşmede “Kullanıcı” olarak anılacaktır); kullanıcı olarak tarafınız, işbu sözleşmede yer alan tüm hükümleri ek protokole gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

2-) Firma Hesabı Oluşturma

Üye olmak üzere sisteme giriş yaptığınız an itibariyle işbu sözleşme koşullarını kabul etmiş olmaktasınız.

Hesabınızı oluştururken, hizmet talebinde bulunurken ve hizmet sonrası firma güncel durum takibi esnasında tarafınızdan firma adı, e-posta adresi, telefon numarası, vergi numarası, ürün GTİP numarası, güncel ihracat rakamlarınız, ihracat yaptığınız ülkeler gibi bilgiler talep edilmektedir. Sisteme girilmiş olan bu bilgiler Antalya Organize Sanayi Dış Ticaret İstihbarat Merkezi uzmanları tarafından herhangi bir izne gerek kalmaksızın görüntülenebilecektir. Görüntülenen tüm bilgiler sadece sistemden yararlanmak amacıyla uzmanlar tarafından kullanılacak olup; hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Aksi durumda idari ve hukuki sorumluluk uzmanların uhdesindedir.

Kullanıcı, sitedeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Antalya Organize Sanayi Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve diğer hizmet sağlayıcılar sorumlu tutulamaz. Ayrıca; kullanıcı tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu hizmet sağlayıcı araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan hizmet sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

3-) Uzman Hesabı Oluşturma

Üye olmak üzere talepte bulunduğunuz an itibariyle işbu sözleşme koşullarını kabul etmiş olmaktasınız.

Portala kaydolan Antalya Organize Sanayi Dış Ticaret İstihbarat Merkezi uzmanlarının görüntülemiş olduğu firmalar ile ilgili bilgileri ilgili kanunlar çerçevesinde kaydedebileceklerdir. Görüntülenen bu bilgilerin herhangi bir amaçla başka kurum ve kuruluşlarla paylaşılması yasaktır.

4-) Genel Kurallar

Web Portalı aracılığıyla verilen hizmetlerin ücreti söz konusu hizmet içeriğinde belirtilir.

Web Portalı içerisinde yer alan tüm sayfalar, yazılar, grafikler, resimler ve dokümanlar (içerik) Antalya Organize Sanayi Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nin mülkiyetindedir, her hakkı saklıdır,

izinsiz kullanılamaz, kopyalanamaz, on-line veya basılı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, diğer bir internet sitesinde yayınlanamaz. Bu içeriğin sadece kişisel kullanım amacıyla yazıcı çıktısı alınabilir.

Web Portalı tarafından üretilmiş olan herhangi bir içeriğin haber amacıyla kullanılacak olması durumunda Antalya Organize Sanayi Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ana sayfası (www.antalyaosb.org.tr) kaynak olarak gösterilmelidir.

Web Portalı sitesi virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Nihai güvenliğin sağlanması için; kullanıcı kendi virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan korunma önlemlerini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Web Portalı kullandığı sürece, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde ya da güvenlik açığından dolayı oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Kullanıcı kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgi, içeriklerin portal üzerinden uzmanlar tarafından kullanılmasını kabul ve taahhüt eder.

Hizmet sağlayıcı dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi Mücbir Sebep olarak adlandırılacak durumlardan dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

B- GİZLİLİK POLİTİKASI

1-) Kullanıcı olarak tarafınıza ait gizli bilgiler ancak işbu Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklanabilir ve kullanılabilir.

2-) Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması ile Çerez Politikamız Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak katılımcılarımıza sunduğumuz Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi danışmanlık hizmetleri kapsamında adınız, soyadınız, göreviniz, firma bilginiz işlenecektir.

Kişisel verileriniz; başvuru formu, memnuniyet ve/veya değerlendirme anketi gibi yazılı ortamlar, e-posta gibi elektronik kanallar vasıtasıyla toplanacak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak muhafaza edilecektir.

Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde yer alan; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” sebebine dayanarak işlenecektir.

Söz konusu kişisel veriler danışmanlık hizmetinin  gerçekleştirilebilmesi için Antalya OSB Müdürlüğü tarafından kullanılacak olup, hiçbir kişi ya da kuruluşla paylaşılmamaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün      Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 1. Kısım Mah. 5. Cadde No:5 Döşemealtı / Antalya adresine veya antalyaosb@antalyaosb.org.tr  e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

3-) Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda, web sitelerimiz üzerinden gerçekleştireceğiniz üyelik vb. işlemlerinizle ya da çalıştay, eğitim vb. organizasyonlarda doğrudan siz paydaşlarımız tarafından ve diğer resmi kurumlardan edinilmektedir.

Portal tarafından yerleştirilen çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitelerimiz tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

4-) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

• Web sitesi üyeliği, seminer, eğitim, toplantı, çalıştay gibi etkinliklerden yararlanmanıza olanak sağlanması

• Paydaşımız olarak talep ettiğiniz bilgi ve hizmetler ile içerikleri hakkında tarafınıza bilgilendirme yapılması

• Tarafınızca verilen bilgiler ışığında kurumumuzun faaliyet alanına giren konularda gerçekleştirilecek araştırmalarda esas alınmak üzere anonim, toplam ve istatistiksel (yaş grubu, ziyaretçi sayısı vb.) içeriğin üretilmesi

• Kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptığınız platformlarda yer verdiğiniz kişisel verilerin, tercihleriniz ve gezinme süreleri gibi hususlarda analiz yapılması

• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi

5-) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi, kurumumuz tarafından siz paydaşlarımıza sunulan hizmetin devamlılığı ve hukuki güvenliği ile denetimini sağlamak üzere yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yasal çerçevede kalmak kaydıyla özel kişilere, KVKK’nun 4üncü maddesinde sayılan genel ilkeler ve 8 ve 9uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak şartıyla yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir veya elektronik ortamlarda işlenip saklanabilir.

6-) Kişisel Verilerinizin Korunması Kapsamında Haklarınız

6698 sayılı KVKK 11. Madde kapsamında; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

7-) Kullanıcı Onayı

Üyelik talebiniz neticesi işbu kullanıcı sözleşmesi akdedilmiş olup; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin kurumunuz tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki aydınlatma metnini ve kullanıcı sözleşmesini; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında kurumunuzun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesin”de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, tarafıma bilgilendirme amacıyla elektronik veya diğer iletişim kanallarıyla bildirim yapılmasına, KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Hizmetlerimizi daha detaylı incelemek için

HEMEN KAYDOLUN ÜCRETSİZ