Aydınlatma MetniSon Güncelleme: 30 Eylül 2021 09:28:23

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak katılımcılarımıza sunduğumuz Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi danışmanlık hizmetleri kapsamında adınız, soyadınız, göreviniz, firma bilginiz işlenecektir.

Kişisel verileriniz; başvuru formu, memnuniyet ve/veya değerlendirme anketi gibi yazılı ortamlar, e-posta gibi elektronik kanallar vasıtasıyla toplanacak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak muhafaza edilecektir.

Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde yer alan; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” sebebine dayanarak işlenecektir.

Söz konusu kişisel veriler danışmanlık hizmetinin  gerçekleştirilebilmesi için Antalya OSB Müdürlüğü tarafından kullanılacak olup, hiçbir kişi ya da kuruluşla paylaşılmamaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün      Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 1. Kısım Mah. 5. Cadde No:5 Döşemealtı / Antalya adresine veya antalyaosb@antalyaosb.org.tr  e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Hizmetlerimizi daha detaylı incelemek için

HEMEN KAYDOLUN ÜCRETSİZ